Umów się na wizytę

Kontakt

ul. Bukowska 78/106
60-396 Poznań

Rejestracja telefoniczna w godzinach 10:00 – 18:00
tel. +48 600 250 215

info@mmdermatolog.pl

Ponieważ cenimy czas wszystkich naszych pacjentów, prosimy o powiadomienie o odwołaniu wizyty co najmniej 24 godziny przed planowanym spotkaniem. 

Prosimy o przybycie 15-20 minut przed planowaną godziną wizyty, aby uzupełnić wszelkie formalności. 

Oprócz telefonicznego rezerwowania terminu wizyty, oferujemy wygodną formę rejestracji online – poprzez stronę www.znanylekarz.pl. 

Jeśli potrzebujecie Państwo terminu spotkania, którego nie ma na liście online, prosimy o telefon do gabinetu, abyśmy mogli spróbować dopasować termin do Państwa preferencji. 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, związane z sytuacją epidemiologiczną, zasady wizyt w gabinecie ulegają zmianom. 

PRZED WIZYTĄ W GABINECIE

 1. Zostanie przeprowadzony z pacjentem telefonicznie wywiad epidemiologiczny i kwalifikacja, co do możliwości przeprowadzenia wizyty w gabinecie. 
 2. Pacjent zostanie poproszony, aby na wizytę przyszedł sam, na godzinę ustaloną podczas umawiania wizyty. Dla bezpieczeństwa pacjentów ustalone zostaną przerwy między pacjentami, aby zminimalizować możliwość spotkania się pacjentów w poczekalni. Osoby niepełnoletnie zgodnie z polskim prawem mogą być przyjęte jedynie w towarzystwie opiekuna prawnego. 
 3. Przed wejściem do gabinetu zalecone zostanie odkażenie skóry rąk, zmierzona zostanie bezdotykowo temperatura ciała, pacjent podpisze telefonicznie wypełnioną ankietę. Podczas wizyty w gabinecie pacjent proszony jest o przebywanie w maseczce. 
 4. Personel gabinetu będzie ograniczony do minimum, wyposażony w maseczki i przyłbice. 
 5. Po każdej wizycie gabinet będzie przewietrzony i dezynfekowany. 

Nowe zasady przeprowadzania wizyt zostają wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, lekarza i personelu gabinetu. Mamy nadzieję, że spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją pacjentów.

PRZED WIZYTĄ ONLINE (VIDEOKONSULTACJĄ)

 1. Zapisz na kartce objawy, z którymi zgłaszasz się po poradę. Zastanów się, od kiedy się pojawiają, jaki mają charakter, czy coś mogło wpłynąć na ich pojawienie się (przeanalizuj  styl życia, sposób odżywiania, rodzaje stosowanych kosmetyków). 
 2. Przygotuj dokumentację fotograficzną zgłaszanych problemów skórnych.
 3. Przygotuj listę przyjmowanych przez ciebie leków oraz kosmetyków, które używasz. 
 4. Przygotuj listę leków, które otrzymałeś na wcześniejszych konsultacjach dermatologicznych.  
 5. Jeśli w ostatnim czasie wykonywałeś badania krwi lub inne specjalistyczne badania, przygotuj ich wyniki, aby omówić podczas wizyty.
 6. Przeanalizuj, czy w twojej rodzinie występują choroby skóry lub inne ważne choroby genetycznie uwarunkowane.
 7. Jeśli problem dotyczy skóry twarzy, zwłaszcza zrezygnuj z makijażu.